ШУТИС-ийн ёслол, хүндэтгэлийн хувцас

Зохиогч:  П.Болормаа

Хамтран зохиогч: [С.Цэцгээ:I.FD02],[Л.Ишдорж:I.FD04],[Ч.Алтанцэцэг:I.CT01],[Б.Дунгаамаа:I.FD10]

Үйл явц: Эмхэтгэж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: ШУТИС-ийн ёслол, хүндэтгэлийн хувцас:

  • Эрдмийн зөвлөл
  • Хүндэт доктор
  • Хүндэт профессор
  • Доктор
  • Магистр
  • Бакалавр

Хэвлүүлсэн газар:

Хэвлүүлсэн огноо: 2011/10/19

Хуудасний тоо: 2

Түлхүүр үг: #Ёслолын хувцас #ШУТИС


Бүтээл нэмсэн:П.Болормаа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020