Монгол хэлний яриа танилтын судалгаа

Зохиогч:  А.Алтангэрэл

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар:

Яриа таних гэдэг нь хүний ярианы дохиог текст руу хөрвүүлэх процессыг хэлнэ.

Өнөөдөр цөөн тооны голлох хэлүүд тухайлбал англи, япон, франц, хятад, итали, араб зэрэг хэлүүд дээр яриаг автоматаар таних системүүд хийгдэж тодорхой үр дүнд хүрсэн боловч ихэнх хэл дээр яриа таних судалгаа хийгдээгүй эсвэл судалгааны шатандаа явж байна. Монгол хэлний яриа танилтын судалгааны ажил 2005 оноос профессор Б.Дамдинсүрэнгийн удирдлагаар эрчимтэй хийгдэж эхэлсэн ба 2006 онд “Ярианы дохиог боловсруулах, яриаг таних техник программ хангамжийн систем сэдэвт судалгааны ажил, 2007-2010 онд “PAN localization-2” төслийн хүрээнд  их хэмжээний үгийн сантай монгол хэлний үг таних судалгааны ажлууд хийгдсэн.

Яриа боловсруулалтын судалгааны ажлын гол хэсэг нь яриа таних, ярианы синтез бөгөөд  хэл шинжлэл, дохио боловсруулалт, хиймэл оюун ухаан зэрэг олон салбартай салшгүй холбоотой байдаг.

Хэвлүүлсэн газар:

Хэвлүүлсэн огноо: 2012/05/31

Хуудасний тоо: 120

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:А.Алтангэрэл

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019