Study of internet broadcasting via cable radio network

Зохиогч:  Г.Дугарчулуун

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар:

Хэвлүүлсэн газар:

Хэвлүүлсэн огноо: 2007/04/18

Хуудасний тоо: 35

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Г.Дугарчулуун

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020