Компьютерийн архитектур, дизайн электрон хичээл

Зохиогч:  Г.Дугарчулуун

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар:

Хэвлүүлсэн газар:

Хэвлүүлсэн огноо:

Хуудасний тоо:

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Бүтээл нэмсэн:Г.Дугарчулуун

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020