Хөдөлгөөнт объектийг хянах хяналтын систем

Зохиогч:  С.Өлзийбаяр

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: Хөдөлгөөнт объектийг хянах хяналтын GPS суурилсан төхөөрөмж бөгөөд уг төхөөрөмж нь мал болон дурын хөдөлгөөнт объектод байрлагдах ба тухайн объектын байрлал болон тракторийн мэдээллийг гар утасанд зориулсан хяналтын програмаар хангагдсан систем юм.

Хэвлүүлсэн газар: ICT-EXPO 2015

Хэвлүүлсэн огноо:

Хуудасний тоо:

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:С.Өлзийбаяр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019