AVR, PIC микроконтроллёрыг С хэлээр програмчлах

Зохиогч:  А.БАТМЄНХ

Хамтран зохиогч: [Б.ЗОРИГТБААТАР:J.EE09]

Үйл явц: Редакторласан

Бүтээлийн товч тайлбар: AVR болон PIC бүлийн микроконтроллёруудын хөгжлийн үе шатууд, тэдгээрийн техник хангамжийн дотоод бүтэц, тэдгээрийн дотоод аппаратын блокуудыг С хэлээр програмчлах асуудлуудыг гүнзгийрүүлэн авч үзнэ.

Хэвлүүлсэн газар: Ном Хур ХХК

Хэвлүүлсэн огноо: 2015/02/06

Хуудасний тоо: 448

Түлхүүр үг: #микроконтроллёр #алгоритм #програмчлал


Бүтээл нэмсэн:А.БАТМЄНХ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019