Электрон төхөөрөмжийн цахилгаан тэжээл хичээлийн лабораторийн гарын авлага

Зохиогч:  Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: Электрон төхөөрөмжийн цахилгаан тэжээл хичээлийн 8 лабораторийн ажил бүхий гарын авлага

Хэвлүүлсэн газар: КТМС

Хэвлүүлсэн огноо: 1993/06/15

Хуудасний тоо: 100

Түлхүүр үг: #шулуутгуур #трансформатор #тогтворжуулагч #импульсын тэжээл


Бүтээл нэмсэн:Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020