Аж ахуйн нэгжийн удирдлагын бүртгэлийн зарим асуудал

Зохиогч:  Б.САРАНТУЯА

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар:

Удирдлагын үүрэг зорилготой уялдуулан өртгийн удирдлага, орчин үеийн хөгжлийн чиг хандлагыг дараах байдлаар тодорхойлдог байна.

Төсөвлөлтийн арга[1]:1.      Хүрсэн төвшингөөрх төсөвлөлт (Incremental budgeting) - Мөнгийг үндсэн чиг үүрэг, үйл ажиллагаанд хуваарилан байршуулдаг.

2.      Тэг суурьт төсөвлөлт (Zero based budgeting) - Шинэ томоохон хэмжээний хөтөлбөрийг тооцон төлөвлөхөд чиглэгдэг.



[1] ACCA paper F5 Performance management 2007

Хэвлүүлсэн газар: Үсэг

Хэвлүүлсэн огноо: 2012/08/02

Хуудасний тоо: 235

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:

Нууцлагдсан: Холбоо барих: saraatuul@yahoo.com
Бүтээл нэмсэн:Б.САРАНТУЯА

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019