ШУТО-2

Зохиогч:  Ц.Эрдэнэзаяа

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: Хэлний боловсролын сургуулийн мэргэжлийн хятад хэлний ангид үзэх B.CHS313 шинжлэх ухаан, техникийн орчуулга III хичээлийн гарын авлагыг хоол хүнс, мэдээллийн технологийн чиглэлээр, B.CHS314 шинжлэх ухаан, техникийн орчуулга IV хичээлийн гарын авлагыг механик, цахилгаан эрчим хүчний чиглэлээр бэлтгэлээ.
Уг сурах бичигт товч мэдээ, эх сэдэв, тайлбар танилцуулга, нийтлэл зэргийг орчуулахад хэрэг болох үг хэллэг, өгүүлбэрийн бүтэц, дасгал даалгаврыг хөнгөнөөс хүнд рүү шилжихээр номынхоо бүтцийг боловсруулав.

Хэвлүүлсэн газар: Удам соёл

Хэвлүүлсэн огноо: 2014/01/08

Хуудасний тоо: 190

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Ц.Эрдэнэзаяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020