Нийлмэл сургалтын хөтөлбөр, хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах арга зүйн зөвлөмж

Зохиогч:  Н.Эрдэнэхүү

Хамтран зохиогч: [П.Нямсүрэн:J.TC14],[П.Ууганбаяр:J.RC30],[А.Мөнхбаяр:J.TC24]

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: Үр дүнд суурилсан боловсролын стандарт, арга зүйн дагуу сургалтын хөтөлбөр болон хичээлийг хөтөлбөр хэрхэн боловсруулах талаар энэхүү гарын авлагаас уншиж болно.

Хэвлүүлсэн газар: БСШУСЯ, Азийн хөгжлийн банк, Дээд боловсролын шинэчлэлийн төсөл

Хэвлүүлсэн огноо: 2017/12/20

Хуудасний тоо: 155

Түлхүүр үг: #хичээлийн хөтөлбөр #CDIO #ҮДСБ #Сургалтын хөтөлбөр


Бүтээл нэмсэн:Н.Эрдэнэхүү

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020