шингэн ба хийн механик

Зохиогч:  Ц.Эрдэнэцэцэг

Хамтран зохиогч: [С.Батмөнх:M.HS01],[Ч.Мангалжалав:M.HD02],[Ч.Даваасамбуу:M.HS03]

Үйл явц: Редакторласан

Бүтээлийн товч тайлбар: Шингэн ба хийн динамик хэмээх энэхүү номыг суурь сурах бичгийн хэмжээнд бичсэн. Номыг бичихэд баримталсан арга зүйн өвөрмөц онцлог нь шингэн, хийн механикийг сонгодог схемээр гидростатик, шингэн хийн кинематик, гидродинамик гэсэн дарааллаар авч үзэхдээ хэсэг тус бүрд дусал үүсгэдэг шингэн ба хийн төлөв байдалтай шингэний онцлогийг тодорхой зааглаж харуулсан. Мөн эдгээрийн дотроос гидродинамикийн хэсэгт ач холбогдол өгөн төгс шингэний динамик, бодит шингэний динамик ба хийн динамик гэж нэлээд дэлгэрэнгүй авч үзсэн. Номын бүтцийн логик дараалалыг бүлгүүдийн нэг нь нөгөөдөө суурь болж уусан шилжих зарчмыг баримтлан хийсний зэрэгцээгээр мэргэжлийн чиглэл онцлогоос хамааруулан гидродинамикийн хэсэгт хамаарагдах бүлгүүдээс сонголт хийж үзэхэд дурьдсан логик холбооны дараалал алдагдахгүйгээр зохиомжилсон.
Номын нэгдүгээр анги "Онолын гидромеханик"
Номын хоёрдугаар анги "Инженерийн гидромеханик"

Хэвлүүлсэн газар: "Бэмби сан" ХХК

Хэвлүүлсэн огноо: 2014/12/25

Хуудасний тоо: 510

Түлхүүр үг: #турбомашин #шугам хоолойн гидравлик тооцоо #гидростатик #хий шингэний шинж чанар


Бүтээл нэмсэн:Ц.Эрдэнэцэцэг

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020