ПЛС-ийн лабораторийн үндсэн гарын авлага

Зохиогч:  Ч.Батчулуун

Хамтран зохиогч: Ч.Батчулуун

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: Энэ нь лабораторын хичээлийн туршид хэрэглэх үндсэн авлага болно.

Хэвлүүлсэн газар: улаанбаатар

Хэвлүүлсэн огноо: 2016/06/08

Хуудасний тоо: 26

Түлхүүр үг: #Үндсэн заавар #ПЛС


Бүтээл нэмсэн:Ч.Батчулуун

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020