Монголын хүрэн нүүрснээс нүүрс-усны суспенз бэлтгэх, түүнийг шатаах технологи боловсруулах судалгаа

Зохиогч:  Д.Балдандорж

Хамтран зохиогч: [С.Батмөнх:M.HS01]

Үйл явц: Үзэсгэлэнд тавигдсан

Бүтээлийн товч тайлбар: Монголын хүрэн нүүрснээс нүүрс-усны суспенз бэлтгэх, түүнийг шатаах технологи боловсруулах судалгаагаар Монгол улсад анх удаа Багануур болон Шивээ-Овоогийн хүрэн нүүрсэн дээр гарган авсан. Гарган авсан тус нүүрс-усны суспензийн реологийн шинж чанар, шаталт болон дулаан техникийн зарим үзүүлэлтийг гарган авсан нь тус ажлын шинэлэг тал болно.

Хэвлүүлсэн газар: Бемби

Хэвлүүлсэн огноо: 2012/10/23

Хуудасний тоо: 190

Түлхүүр үг: #зохиомол композит шингэн түлш #дулаан техникийн тодорхойломж #нүүрс-усны суспенз #реологийн шинж чанар


Бүтээл нэмсэн:Д.Балдандорж

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019