Бичгийн орчуулга

Зохиогч:  Ц.Эрдэнэзаяа

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: Хэлний боловсролын сургуулийн мэргэжлийн хятад хэлний 3 дугаар ангид үзэх 2 кредитийн B.CHS340 бичгийн орчуулга хичээлийн гарын авлагыг 16 хичээлээр эрдэм шинжилгээний, албан бичгийн, уран зохиолын, сонин сэтгүүлийн найруулгын төрлөөр тус бүр бэлтгэлээ.
Уг сурах бичигтсургалтын хөтөлбөр, албан гэрээ, захидал, хэлцийн үлгэр, харилцан яриа, өгүүлэл нийтлэл зэргийг сонгон оруулахдаа шинэлэг хийгээд бодит хэрэглээ талыг анхаарч номынхоо агуулга, дасгал даалгаврыгболовсруулав.

Хэвлүүлсэн газар: Удам соёл

Хэвлүүлсэн огноо: 2014/01/08

Хуудасний тоо: 80

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Ц.Эрдэнэзаяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020