Иргэний нисэхий сургалтын байгууллагын гэрчилгээ

Зохиогч:  Т.Эрдэнэбат

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: ШУТИС-ийн МехТС нь Монгол улсын иргэний нисэхийн дүрэм ИНД-141-ийн шаардлагыг бүрэн хангасан сургалтын байгууллага болов.

Хэвлүүлсэн газар: монгол

Хэвлүүлсэн огноо: 2017/05/25

Хуудасний тоо:

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Т.Эрдэнэбат

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2018