Магистрын сургалтын стандарт хөтөлбөр

Зохиогч:  Б.Нямлхам

Хамтран зохиогч: [Ц.Манлайбаатар:J.IN11]

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: Магистрын сургалтын стандарт хөтөлбөр 2015

Хэвлүүлсэн газар:

Хэвлүүлсэн огноо:

Хуудасний тоо:

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Б.Нямлхам

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019