Зурагзүйн 500 бодлого, дасгал

Зохиогч:  У.Лхагвадорж

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: Суралцагчдын орон зайн хийсвэр төсөөлөл, бие даасан, бүтээлч, идэвхитэй сэтгэхүйг хөгжүүлэх, зураг дүрслэлийг ойлгох, дүрслэлийн үндснг аргуудын талаарх онолын мэдлэгийг бататган гүнзгийрүүлэх, эзэмшсэн мэдлэгээ шинэ нөхцөлд, бүтээлчээр хувирган хэрэглэх, зохион бүтээх чадвар төлөвшүүлэх зорилгоор энэхүү гарын авлагыг боловсруулсан болно.

Хэвлүүлсэн газар: "Хаспринт" хэвлэлийн газар

Хэвлүүлсэн огноо: 2016/08/25

Хуудасний тоо: 116

Түлхүүр үг: #орон зайн төсөөлөл #хийсвэр төсөөлөл #зохион бүтээх сэтгэлгээ


Бүтээл нэмсэн:У.Лхагвадорж

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020