Сүлжээний инженерчлэл

Зохиогч: Э. Батцэцэг Хэвлүүлсэн газар: Соёмбо хэвлэх үйлдвэр

Real-time 3D human objects rendering based on multiple camera details

Зохиогч: Т. Энхтогтох Хэвлүүлсэн газар: Springer, Multimedia Tools and Applications

Multimedia content analysis on gesture event detection for a SMART TV Keyboard application

Зохиогч: Т. Энхтогтох Хэвлүүлсэн газар: Springer, Multimedia Tools and Applications

Таны цахим боловсролд

Зохиогч: Б. Золзаяа Хэвлүүлсэн газар: Алмаз пресс ХХК

Мэдээлэлзүйн олимпиадад бэлтгэгчдэд тусламж №21

Зохиогч: А. Хүдэр Хэвлүүлсэн газар: Бит Пресс

Нийлмэл сургалтын хөтөлбөр, хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах арга зүйн зөвлөмж

Зохиогч: Н. Эрдэнэхүү Хэвлүүлсэн газар: БСШУСЯ, Азийн хөгжлийн банк, Дээд боловсролын шинэчлэлийн төсөл

Хөтөлбөрийн боловсролын зорилго зорилтууд, суралцахуйн үр дүнгүүдийг тодорхойлох арга зүйн зөвлөмж

Зохиогч: Н. Эрдэнэхүү Хэвлүүлсэн газар: БСШУСЯ, Азийн хөгжлийн банк, Дээд боловсролын шинэчлэлийн төсөл

Жаваскрипт фрэймфорк

Зохиогч: Б. Сод-Од Хэвлүүлсэн газар: Удам Соёл

Тоон Телевизийн студи

Зохиогч: Г. ДЭМБЭРЭЛ Хэвлүүлсэн газар:

Радио долгион тархалт

Зохиогч: Г. ДЭМБЭРЭЛ Хэвлүүлсэн газар:

Хятад, монгол хэлний хэлц үгийн толь бичиг

Зохиогч: Ц. Эрдэнэзаяа Хэвлүүлсэн газар: Адмон

Япон хэл бие даан сурах бичиг I

Зохиогч: О. Халиун Хэвлүүлсэн газар:

Energy efficient scheduling mechanism in Optical Access Networks

Зохиогч: Ш. Ганболд Хэвлүүлсэн газар: Герман, Ламберт хэвлэлийн газар

Energy efficeint scheduling methods using a sleep mode and wavelength channel minimization in EPON systems

Зохиогч: Ш. Ганболд Хэвлүүлсэн газар: БНСУ, Гванжугийн Шинжлэх Ухаан Технологийн Сургууль

Оптик нягтруулга

Зохиогч: Ш. Ганболд Хэвлүүлсэн газар: Улаанбаатар, Ном хур хэвлэлийн газар

Гэрлэн долгионы холбооны үндэс

Зохиогч: Ш. Ганболд Хэвлүүлсэн газар: Улаанбаатар, Ном хур хэвлэлийн газар

Геологи, уул уурхайн зураг дахь геометр тооцоо, байгуулалт, стандартын хэрэглээ

Зохиогч: Б. БАТСҮРЭН Хэвлүүлсэн газар: Засгийн газрын хэвлэх үйлдвэр

<<
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 163 164
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2018