Үүлэн тооцоолол хэрэглэгчдийн энергийн үр ашигтай байдлын судалгаа
Монгол улс дахь халдварт бус өвчлөлийн тархалтыг өгөгдөл тандалтын кластер анализын аргаар боловсруулсан зарим үр дүн
Халдварын бус зарим өвчний индексийг e-meteopatn программаар тооцоолсон нь
Морин хуур зэмсэгт хийсэн зарим шинэчлэл
Эрүүл мэндийн информатик дахь өвчлөлийн тархалтын тандалт
Үүлэн тооцоолол хэрэглэгчдийн энергийн үр ашигтай байдлын судалгаа
1980-д он хүртлэх Монголын графикийн хөгжлийн тойм, уран зургийн “Хосгүй үнэт” ангилалын зарим бүтээлээс сонордуулахад
Техникийн зургийн ISO стандартын хэрэглээний өнөөгийн байдал
Инженерийн зурагзүйн сургалтыг боловсронгуй болгох боломж
ИДЭВХТЭЙ СУРГАЛТЫН АРГЫГ ОНЛАЙН ОРЧИНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖ
АКСОНОМЕТР ПРОЕКЦОД ТОЙРОГ ОНЦГОЙ ХЭЛБЭРТЭЙ ДҮРСЛЭГДЭХ ТОХИОЛДОЛ
Боловсролын инновацийн үйл явц ба зурагзүйн чиг хандлага
Техникийн зургийн ISO стандартыг сургалтанд нэвтрүүлэх нь
ИНЖЕНЕРИЙН ЗУРАГЗҮЙН БАГШ НАРЫН 2015-2016 ОНЫ НАМРЫН УЛИРЛЫН ХИЧЭЭЛИЙН СУРЛАГЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ДҮН, ТҮҮНД ХИЙСЭН АНАЛИЗ
Зарим проекц дүрслэлийн тэмдэглэгээнд хийсэн харьцуулсан судалгаа
Дээвэр дээрх ногоон байгууламж
Авто зам-Тээврийн хэрэгслийн аюулгүй байдал
Монгол Улсын харилцаа холбооны салбарыг зах зээлд шилжүүлсэн туршлага, үр дүнгийн судалгаа
Demand Forcasting and Planning of Telecommunications Network 2000
Distance Learning Policy of Mongolia
Demand Forcasting and Planning of Telecommunications Network
Distance Learning Education in Mongolia
Development Concept of Mongolian Telecommunication Network
Present situation of Mongolian Telecommuni-cations and Human Resource Development
Information system in Rural Areas of Mongolia
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 142 143
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019