FIRST HUNGARIAN ACTIVE HOUSE, REFURBISHMENT, DYNAMIC THERMAL SIMULATION, ENERGY ANALYSIS
АХУЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ БИОХИЙ ГАРГАХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТУРШИЛТ, СУДАЛГАА
Some Testing Result of Circulating Fluidized Bed Hot Water Boilers
Эргэх буцлах давхаргатай ус халаах зуухны утааны хий дэх бохирдуулагч бодисын судалгаа
IPSEpro программ хангамжийг ДЦС-ын үндсэн болон туслах тоноглолын загварчлал болон тооцоололд ашигласан үр дүнгээс
Турбины жигд бишийн зэргээр цахилгаан ачааллыг оновчтой хуваарилах нь
Дулааны цахилгаан станцын уурын турбины математик загвар
Эрүүл мэндийн мэдээллийн технологийн эмгэгшлийн индексийг тодорхойлох
Эрүүл мэндийн мэдээллийн стандарт HL7
Монгол улс дахь халдварт бус өвчлөлийн тархалтыг өгөгдөл тандалтын аргуудаар боловсруулах нь
Монгол улс дахь халдварт бус өвчлөлийн тархалтыг өгөгдөл тандалтын аргуудаар боловсруулах нь
Some results by k medoid method of cluster analysis to the prevalence of noncommunicable disease
Some results of cluster analysis to the prevalence of non-communicable disease
Компьютерийн ухааны судалгааны нэгэн чиглэл: молекул тооцоолол, үр дүн, хэрэглээ
Зохиолын хулгай илрүүлэх асуудалд
Периметр хамгаалалтын системд камер ашиглах нь
Зигби Модул Ашигласан Тариалангийн Талбайн Хяналтын Систем
Периметр хамгаалалтын системд камер ашиглах нь
The developing internet of things for smart transportation system using municipal Wi-Fi
SHIMMERTM утасгүй мэдрэгч платформ ашигласан өдөр тутмын эрүүл мэндийн төхөөрөмжийн дохионы боловсруулалт
Preprocessing Techniques for Daily Healthcare Device Using SHIMMERTM Wireless Sensor Platform
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 142 143
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020