Оюутны бие даалтын ажлын зохион байгуулалт, үр дүнг дээшлүүлэх нь
Өгий нуурын хөрсөн дэх антропоген нөлөөлөл
Өгий нуурын замаг ихсэж, бохирдох үзэгдэл, түүний экологийн төлөв байдлын судалгаа
Reducing False Alarms Caused by Wind Effect in Automatic Security Perimeter System
Оюутны бие даалтын ажлын зохион байгуулалт, үр дүнг дээшлүүлэх нь
Физикийн хичээлийн бие даалтын цагийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх боломжууд
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер, техникчдийн хүний нөөцийн бодлого
BME edication and training in Mongolia
Цахилгаан эрчим хүчний чанарын судалгаа
Оюутнуудын насан туршийн боловсролыг дэмжих асуудалд
Developing a Collaboration Model Between Researchers Using Their Publication Bipartite Graphs
МОНГОЛЫН СУДЛААЧДЫН ЧАНСААГ КОМПЬЮТЕРЭЭР ТОДОРХОЙЛОХОД ТУЛГАМДАЖ БУЙ ЗАРИМ АСУУДЛУУД
ЕБС-ийн Сурагчдын Физикийн Мэдлэг Чадварын Төлөвшлийг Судалсан Дүнгээс
Бүх Нийтийн Физик Боловсролыг Дэмжих Багийн Олимпиадын Өнөөгийн Байдал
Coulomb wave function discrete variable representation method for computationof ground state electronic densities of noble gas atoms
Natural radiation background in the some petroleum fields of Mongolia
“Гидродинамикийн кавитацын биологийн шингэнд үзүүлэх нөлөөлөл”
Some Feedbacks Detected in Permafrost Rapid Thawing in Mongolia.
Synthesis and Characterization of ZnO Nanoparticles
Өндөр энергийн бөмбөгөн тээрмээр гарган авсан ZnO нанобөөмийн судалгаа
Хөвсгөлийн фосфоритын голлох ордуудын ураны агуулга, бүтцийн судалгаа
Нүүрсний үнсний кристалл бүтцийн судалгаа
Үл эвдэх сорил ба оношилгоо
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 142 143
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020