Хятад хэлний 机、器дагавартай нэр томьёог монгол хэлнээ орчуулах асуудалд
Хэлц хэллэгийн хэрэглээний асуудалд
Case study in the ESP classroom
Монгол япон хэлний тэмдэг нэрийн харьцуулсан зэргийн судалгаа
К вопросу о заимствованных русских антропонимах в монгольской антропонимии
Обучение чтению студентов нефилологов МГУНТ
ХҮНИЙ ЗҮРХНИЙ ЦАХИЛГААН БИЧЛЭГ БОЛОН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ТӨРӨЛ ТАНИЛТЫН ДОХИО БОЛОВСРУУЛАЛТЫН СУДАЛГАА
роль и значение самостоятельной работы студентов
ОХУ-ын их, дээд сургуулиудтай хамтарсан 2+2 хөтөлбөрийн орос хэлний бэлтгэл хангах сургалтын өнөөгийн байдал
Экологийн хямралаас сэргийлэх хүчин зүйлс
Хүрэн манжин хатаасан туршилтын үр дүнгээс
Орос хэлний сургалтад тоглоомын аргыг хэрэглэх аргазүйн үндэс
Роль игровых моментов в процессе обучения русскому языку монгольских студентов”
Ардын уламжлалт тоглоомоор гадаад хэлний сургалт зохион байгуулах боломж”
IoT-д зориулсан LTE загварын хөгжүүлэлт
Монгол улсын эрдэмтэн судлаачдын бүтээлийг олон улсад үнэлүүлэх боломжийн судалгаа
Бэлчээрийн монгол малын дотор махны судалгаа
Architecture and research: "NOÉ" Tech-lab At the University of Pécs, Faculty of Engineering and Information Technology
Лабораторийн зориулалттай хатаах төхөөрөмж
Хүнсний ногоо хатаах төхөөрөмжийн зохион бүтээлт
Developing the drivers control system of alcohol consumption
Бэлчээрийн монгол малын махны онцлог, давуу тал
Монгол болон Сартуул үүлдрийн хонины ДНХ-ийн судалгаа
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 142 143
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020