Техник технологийн зарим толь бичигт хийсэн ажиглалт
Япон, монгол хэлний хүндэтгэлийн үг хэллэг
"ШУТИС дахь япон хэлний сургалтын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудлууд"
The Study of exploitability air pollution measurement devices
Монгол Улсын харилцаа холбооны салбарыг зах зээлд шилжүүлсэн туршлага, үр дүнгийн судалгаа
Result of electromagnetic field measurements at “Thermal Power Plant No.4”
Сэнсний бүтээмжийг дээшлүүлэх технологийн шинэ шийдэл динамик тооцоо
The use of the Matlab and Simulation in Communication Systems
WDM-TDM PON сүлжээний долгионы урт болон зурвас хуваарилалтын арга
Инженерийн удиртгал хичээлийн сургалтын үр дүнд хийсэн дүн шинжилгээ
ҮДСБ-ЫН CDIO ЗАГВАРЫН ДАГУУ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ АСУУДАЛД
Study based on Famous Clustering Algoririthms of Non-Communicable Disease Prevalence in Mongolian Urban Area.
Some results of cluster analysis to the prevalence of non -communicable disease.
Shepherding algorithm of Multi-mobile robot system
29 MBm хүчин чадалтай ус халаагуурын зуухны ашиглалтыг сайжруулах асуудалд
Авто тээврийн хэрэгсэл-автозамын хөдөлгөөний аюулгүй байдал
Зигби модуль ашигласан Тариалангийн талбайн хяналтын систем
Механизмын тосолгооны материалын зарцуулалтанд тавих хяналтын систем
Эрх чөлөө ба боломж
Графин-германи шотки диодны цахилгаан болон нам давтамжийн шуугианы характеристик
IR фотодетекторын опто-цахилгаан характеристикийн сайжруулалт
Мэргэжлийн сэтгүүлд өгүүлэл хэвлүүлэхэд анхаарах асуудал
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 142 143
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020