Цахилгаан Холбооны Сүлжээний Е-дугаарлалт, түүний хэрэглээ
Монгол хэлний шуугиант авиагаар дижитал сонсголын аппаратыг тохируудсан онцлог
A design and implementation of Mongolian speech recognition system
A Study on Mongolian language corpus
Монгол хэлний яриа танилтын судалгааны зарим үр дүн
Монгол хэлний корпус байгуулах асуудалд
Монгол хэлний яриа танилтын судалгаа
Яриа танилтыг гар утасны хэрэглээнд ашиглах боломж
Монгол улсын цахилгаан холбооны найдвартай ажиллагааны судалгаа
Зар сурталчилгаа хэрэглэгчийн худалдан авах зан төлөвт нөлөөлөх
"13-р зууны Монгол хатны загвар модель бүтээх судалгааны ажил"
ЦАХИЛГААН АВТОМАШИНЫ КОНТРОЛЛЕРИЙН ПРОГРАМИЙН ӨГӨГДЛИЙГ ОНОВЧТОЙ ТОДОРХОЙЛОХ НЬ
Стерео дүрсний мэдээллээс орон зайг хэмжих судалгаа
Урвуу дүүжингийн төлөвийн хувьсагчтай загварын гаргалгааны анализ
2D шүүлтүүрийн загварчлал
Талхны өнгөөр түүний агууламжийг тодорхойлох нь
Дүрсний хүрээ илрүүлэлтийг MatLab болон LabView орчинд харьцуулах нь
Үндэсний телевизийн нэвтрүүлгийн чанар, дамжууллын үр ашгийг нэмэгдүүлэх зарим боломж
Ku зурвасын хиймэл дагуулын системийг Монголд Нэвтрүүлэх боломж
Сансарт радио долгионы тархалтад шороон шуурганы нөлөөллийг тооцоолох нь
Монгол эмэгтэй нүүрний хэв шинжийн судалгааны үр дүнгийн боловсруулалт
Монгол эмэгтэй нүүрний хэв шинжийн судалгаа
“Монголчуудын хэл, соёл, сэтгэлгээний онцлог”
• “Инженерийн салбар дахь монгол бичгийн сургалтын хэрэгцээ”.
• “Гадаад хүнд монгол хэл заах аргазүй”.
<<
1 2 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 142 143
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019