Монголын ерөнхий боловсролын сургуулийн япон хэлний сургалтын өнөөгийн байдал
Ханзтай үгийн утгыг төсөөлөн таамаглах аргыг сургалтанд нэвтрүүлснээр оюутны ханзтай үгийг цээжлэх явцад үзүүлэх нөлөө
Хөдөлгөөнт холбооны сайтын дэд бүтэц, цахилгаан хангамжийг ногоон технологид тулгуурлан оновчтой шийдэх боломж
Ku зурвасын хиймэл дагуулын өргөн нэвтрүүлгийн системийн хэрэглэгчийн хүлээн авах төхөөрөмжийн сонголт
Measurement for energy consumption quality and experiments some result of Mongolian hospital
QoS in VoIP network
Ноос, ноолуурын анхан шатны боловсруулалтын угаах процессын шахах голыг цэвэрлэх төхөөрөмжийн төсөл, тооцоо.
Багшийн мэргэжлийн онцлогт тохирсон хувцаслалт, имидж
Сансрын холбооны системийн үр ашгийг дээшлүүлэх асуудалд
Сансрын хөдөлгөөнт холбоог Монголд нэвтрүүлэх судалгааны зарим үр дүн
Үндэсний хиймэл дагуул хөөргөх боломж
Сансрын трассад радио долгионы тархалтанд нөлөөлөх зарим хүчин зүйлийн судалгаа
Арьс шир боловсруулах үйлдвэрлэлийн экотехнологи
Гүзээн савхины технологийн судлагаа
70/30 онооны оновчтой сонголт
Индукцийн зууханд ган хайлуулах технологийн судалгаа
Тасралтгүй цутгах машины завсрын шанаганы хийцийг сайжруулах судалгаа
УЛААНБААТАР ХОТЫН БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН НҮҮРС, ҮНС, ХӨРСНИЙ ЦАЦРАГ ИДЭВХ БА ХҮН АМЫН ЭРҮҮЛ МЭНД
Coal, ash and soil radioactivity around Baganuur coal deposit in Mongolia
RADON MEASUREMENT IN SOME POINTS OF BAGANUUR DISTRICT IN ULAANBAATAR CITY OF MONGOLIA
Тоон радио релейны найдварын үзүүлэлтийг тодорхойлох аргачлал
EWSD станцын үйлчтлгээний чанарын үзүүлэлтийн судалгаа
<<
1 2 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 142 143
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019