Шуудангийн үйлчилгээний талаархи иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа
A REVIEW AND SYSTEMIZATION OF THE TRADITIONAL MONGOLIAN YURT (GER)
Байгалийн тооцоолол. Биокомпьютингийн онолын үндэс, хэрэглээ
CDIO BASED CURRICULUM DESIGN AND DEVELOPMENT OF UNDERGRADUATE PROGRAM
ASSESSMENT EXPERIENCE ON PROGRAM LEARNING OUTCOMES
ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ АРГА ЗҮЙ
PROGRAM LEARNING OUTCOMES ASSESSMENT OF UNDERGRADUATE ENGINEERING PROGRAM
Satellite link budget, propagation impairments of satellite link
Тооцооллын хүнд бодлогыг биоалгоритмаар шийдэх
Контент боловсруулалт, дамжууллын өнөөгийн төлөв, хөгжлийн чиг хандлага
IEEE 802.11 Үйлчилгээний чанарын (QoS) 'параметрүүдийг тодорхойлох нь
Хэт Улаан Туяаны Детекторын Хөгжүүлэлт
СУДАЛГААНЫ ТӨСӨЛ БИЧИХ АРГА, АНХААРАХ ЗҮЙЛС
Судалгааны өгүүлэл хэрхэн бичиж, илтгэх вэ
НЭР ТОМЬЁО БҮТЭЭХ ЗАРИМ ДАГАВРЫН УТГА, ХЭРЭГЛЭЭ
Монгол, япон хэлний тэмдэг нэр, нэр ба үйл язгуураас бүтэх нь
ШУТИС дах япон хэлний сургалтын өнөөгийн байдал,тулгамдаж буй асуудлууд
Веб хайлтын системийн чанарын асуудалд
Мэдээллийн технологийн олон улсын стандартуудын судалгаа, түүний Монгол улс дахь хэрэгцээ шаардлага
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 142 143
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020