Ажлын байран дахь дарамт,хүчирхийллийн тухай ойлголт
Anisotropic electric properties of Copper-(II)-Phthalocyanine thin films characterized by near-field microwave microscope
Proteorhodopsin characterization based on metal-insulator-metal structute technique
Хэл ярианы этикетийн тухай
Radiation measurements in X-ray examination cabinets of some hospitals in Ulaanbaatar city of Mongolia
Ураны хайгуулын үеийн хөрс, ус, малын сүүний цацраг идэвх
Монголын орны төвийн бүсийн цацрагийн дэвсгэр түвшний судалгаа
Ingenieurvorbereitungskurs an der MUWT
Study of Soil Radioactivity around Central region of Mongolia
Баруун бүсийн хөрсний цацраг идэвх
Study of Soil Radioactivity around Central region of Mongolia
Төв аймгийн зарим сумуудын хөрсний цацраг идэвх
Soil Radioactivity Around Some Towns of Tuv aimag
Studies on the Enviromental Radiation in Khovd city
Radioecological studies in Eastern Mongolia
Relationship between glycemic control and socioeconomic status in Mongolian children with type 1 diabetes mellitus.
Apigetrin induces erythroid differentiation of human leukemia cells K562.
Монголын төвийн бүсийн цацрагийн дэвсгэр түвшний судалгаа
Soil and Coal Radioactivity around Zuunmod Town in Mongolia
The Study of Soil and Coal Radioactivity around Zuunmod Town in Mongolia
Зуунмод сумын хөрсний цацраг идэвхийн судалгаа
ESTIMATION OF SOIL EROSION AND DESERTIFICATION BY RADIOACTIVE NUCLIDES IN UVURKHANGAI PROVINCE OF MONGOLIA
Төвийн эрчим хүчний системийн их ачаалал ба хэрэглээг улсын эдийн засгийн макро үзүүлэлтүүдээс хамааруулан төлөвлөх
ХМТС-иас бэлтгэж буй мэргэжлүүдийн өнөөгийн байдал, хэтийн төлвийн судалгаа
<<
1 2 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 142 143
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019