21-р зууны Эко халаалтын системийг ашиглан Агаарын бохирдлыг бууруулах
Оюутны сурах үйлийн хүрээнд сурах орчин, нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх нь
Archeaeological study of the Xiongnu Cemetery in North Mongolia
High Isolation Microstrip Patch Array Antenna for Single Channel Full Duplex Communication
Transmit and Receive Array Antenna with High Port Isolation
High-Isolation Array Antenna using Dual-Orthogonal and Differential Feed Network
90º Branch-line Coupler with Reconfigurable Output Power Ratios
Bidirectional High Gain MDAS Antenna Design Excited by Microstrip Dipole Element
Bidirectional High Gain MDAS Antenna Design Excited by Microstrip Dipole Element
TRx Stacked Microstrip Patch Antenna with High Isolation
High Gain Bidirectional Microstrip Dipole Antenna
Монгол улсын ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүний зах зээл
Монголын хүн амын өргөн хэрэглээний хүнсний найрлага, шимт чанар
Явган замын өргөтгөл ба дугуйн зам
Архитектурын дурсгалт барилга байгууламжийн хамгаалалт
Архитектор Б.Дамбийнямын уран бүтээлийн эрэл хайгуулын онцлог
Б.Дамбийнямын уран бүтээлээс /Урт цагаан/
УЛААНБААТАР ХОТ ДАХЬ ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫН НҮҮР ТАЛЫН ӨНГӨНИЙ ХЭРЭГЛЭЭ
Уул уурхайн салбарын НББ тайлагналын асуудал
УУЛ УУРХАЙН САЛБАРЫН НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ, ТАЙЛАГНАЛЫН ЗАРИМ АСУУДАЛ
Хүмүүн капиталийн үзжл баримтлалуудын харьцуулалсан судалгаа
New challenges of postal system in Mongolia
Эмэгтэйчүүдийн хөгжилд олон улсын байгууллагын нөлөө
Компаний хөдлөх хөрөнгийн шинэчлэлийн асуудал
Олон улсын бизнесийн менежмент мэргэжлийн танилцуулга
<<
1 2 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 142 143
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019