МОНГОЛ ОРНЫ НӨХЦӨЛД ТОХИРСОН ШИНГЭНИЙ САВНЫ СУДАЛГАА
Мохоо өцөгт гурвалжныг гурван талаар бодох нь”
Физик химийн аргаар автомашины элэгдлийг тодорхойлох
Улаанбаатар хотын зам тээврийн ослын дүн шижилгээ /1197-2011/
Study of driver’s reaction time in the route Ulaanbaatar-Baganuur
Монголын цутгуурын үйлдвэрүүдэд ашиглаж байгаа хэвний материалын судалгаа
Метал эд ангийн чанарын хяналт баталгаажуулалтын зарим асуудал
NS2 програм дээр хөдөлгөөнд IP сүлжээг турших
MPLS технологийг суурь сүлжээнд нэвтрүүлэх асуудалд
Хотын хөдөлгөөнд оролцох хувийн автомашины тоог бууруулах боломжийн судалгаа
Results of study on road traffic accidents in relation to road condition between Baganuur and Ulaanbaatar
Замын хөдөлгөөний зохион байгуулалтын тулгамдаж байгаа асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам
STUDY ON ROAD TRAFFIC ACCIDENTS OF THE ROUTE BAGANUUR- ULAANBAATAR
Жолоочийн бие сэтгэлзүйн байдал замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалд нөлөөлөх нь
Авто тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн зохион байгуулалт экологийн үзүүлэлтэд нөлөөлөх нь
Нийслэлийн замын хөдөлгөөний түгжрэл бууруулах зарим арга зам
Автотээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн зохион байгуулалт экологийн үзүүлэлтэд нөлөөлөх нь
100 айлын уулзварын хөдөлгөөнийг зохион байгуулах нь
Автотээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн зохион байгуулалт экологийн үзүүлэлтэд хэрхэн нөлөөлөхийг судлах
Problems of metropolitan traffic organization and ways to solve them
“Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний зохион байгуулалтыг сайжруулах (Барсын гүүрийн жишээн дээр)”

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020