Байгууллагын сүлжээний эрсдэлийг үнэлэх аргачлалын судалгаа
Сургалтын үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийх програм
Бөмбөлөгт гурвалжныг аналитик ба график аргаар тодорхойлох
Монгол улсыг Азийн бүс нутгийн тээврийн сүлжээнд холбох боломжийн судалгаа
"Автотээвэрт тээвэр логистикийн үйлчилгээг хөгжүүлэх нь"
Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд тулгуурлан дистрибютерийн төв байгуулах боломж"
"Ляпуновын функц ашиглан зам, тээврийн сүлжээг математик аргаар загварчлах нь"
"Монгол улсын ачаа эргэлтийн судалгаа",
Зүүн өмнөд Азийн чингэлэг тээвэрлэлтийн өнөөгийн байдал болон хэтийн чиг хандлага”
Монголд ухаалаг тээврийн систем нэвтрүүлэх асуудал
Монголын төмөр замын засварын ажилчдын мэргэшлийн түвшинг үнэлэх үнэлгээний арга зүйн асуудал
Тээврийн логистик системийн үр ашгийг дээшлүүлэх асуудал
Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам
Хотын доторхи микроавтобусны үйлчилгээний оновчтой зохион байгуулалт
Методы определения оптимального количества автобусов и микроавтобусов на городском автомобильном маршруте
Хотын доторхи бага оворын микроавтобусны оновчтой зохион байгуулалт
Хотын доторхи микроавтобусны үйлчилгээний оновчтой зохион байгуулалт
Тээврийн логистикийн хөгжлийн чиг хандлага
Хотын доторхи зорчигч тээвэрлэлтийг боловсронгуй болгох зарим асуудал
Улаанбаатар хотын доторхи зорчигч тээвэрлэлтийн өнөөгийн төлөв байдлын судалгаа
Улаанбаатар хотын доторхи нийтийн үйлчилгээний зорчигч тээвэрлэлтийн өнөөгийн төлөв байдлын судалгаа
Дээд боловсролын удирдлагын систем
Эрсдэл болон тодорхойгүй нөхцөлд тээврийн байгууллагад удирдлагын шийдвэр гаргах нь
Value analyze of business opportunities and modern and efficient technologies in Mongolia

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019