Effect of Mongolian medicinal plant Stellera chamaejasme on chronic leukemia cells K562.
Anti-cancer and stucture –activity relationship of natural polyacetylenes.
Apigenin-glucoside induces differentiation of chronic leukemia cell line K562.
ナノ構造制御酸化物表面を利用した慢性骨髄性白血病細胞の分化誘導、及びテラヘルツ波による動物細胞物質測定
オリーブポリフェノール類による白血病細胞分化誘導メカニズムの解析.
Apigenin-glucoside induces differentiation of chronic leukemia cell line K562: proteomics approach.
Induction of differentiation of human leukemia HL-60 cells by apigenin-glucoside.
Apigenin-glucoside induces differentiation of chronic leukemia cell line K562.
“Relationship between glycemic control and socioeconomic status in Mongolian children with type 1 diabetes mellitus”.
Оценка влияния классической и национальной музыки на людей в Монголии
The Electromagnetic Compatibility in Enegry System
Монголын электрон худалдааны хөгжил
Нарны элементийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх боломж
ТӨВИЙН БҮСИЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СИСТЕМИЙН ХҮЧДЭЛИЙН ГОРИМ ТОХИРУУЛГАД АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, ҮР ДҮН
Нарны цахилгаан үүсгүүрээр ажиллах бага оврын абсорбцон хөргүүр
Matematical model of Equivalent Fuel Consumption for TPP
ДДЦС-ын хөргөлтийн усны системд хийсэн судалгаа, тооцооны үр дүн
ДЦС-ийн автоматжуулсан системийн архитектур бүтэц түүний дэвшилийн чиг хандлага
IPSE pro программ хангамжийг сургалтанд ашиглах боломж.
Analysis of Equivalent Fuel Consumption for Thermal Power Plant
Разработка автоматичиеской системы самооценки преподователей высших учебных заведений
Оюу Толгой ХХК-ны "Төв Дулааны Станц"-ын DHFX29-2.0/130/70-M маягийн ус халаах зуухны дулаан техникийн туршилтын зарим үр дүн.
Some testing result of SHFX7-2.0/130/70-M hot water boiler № 1 and № 2 with CFB at Central Heating Plant in Oyu Tolgoi LLC.
<<
1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 142 143
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020