ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МОНГОЛИИ
Жижиг бизнес – Монголын эдийн засгийн хөгжлийн чухал хүчин зүйл болох нь
“Монголын сүү, сүүн бүтээгдэхүүний жижиг үйлдвэрийг дахин бүтэцлэх нь”
Реструктуризация монгольской экономики в условиях перехода к рынку
К социальной справедливости через реструктуризацию национальной экономике.
“Modernization of the transport valuation methods in technological means of transportation.
The Results of Tribotechnics Data’s on Solid Lubrication Materials Produced in Mongolia.
“Mathematical model of factors that influence in the increase of effectin vehicle repair and technical maintenance”. “
“Modernization of the transport valuation methods in technological means of transport”
The Results of Tribotechnics Data’s on Solid Lubrication Materials Produced in Mongolia
Техникийн ашиглалт, оношлогоо
Монгол хонины ноосны ширүүн чанар эд ангийн элэгдэлд нөлөөлөх нь
Үрэлт элэгдлээр турших төхөөрөмжийг компьютерт холбох боломж.
Зам барилгын машины шингэний системийн ашиглалтын судалгаа
Экскаваторын шүдний мохолт түүний нөлөө
Хэрэглээний програм хангамжийн ирээдүйн чиг хандлага
Холбооны сүлжээний чанарын үзүүлэлтийг матлаб програм ашиглан тооцоолох
Analysis on information potential in the information network
Defining information potential in the information network
Ухаалаг үйлчилгээний хугацааны саатлыг тооцоолох алгоритм
Дохиоллын сүлжээний хугацааны саатлыг тооцоолох судалгаа
Computer vision based Traffic surveillance system

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019