Монгол хүний биеийн харьцааг янз бүрийн канонуудтай жишиж судалсан нь
Занабазар дархны каноны зарим асуудал
Монгол хүний биеийн харьцааг судалсан байдал
Инженерийн зураг зүйн сургалтын өнөөгийн байдал /МонПИ жишээгээр
Построение косоугольных сферических треугольников
Определение сферических углов методом стереографических проекций
Ходоод хогийн сав биш
Бидний бие организмд Кальци ямар хэрэгтэй вэ?
Оюутны бие даасан бүтээлч ажиллагааг сайжруулах тухай
Холбооны мэрэгжилтэй ажилтан бэлтгэж байгаа нь цаашид сайжруулах арга зам
ТМС-н сургалт –хүмүүжлийн ажил цаашид сайжруулах тухай
Сургалтын техник хэрэгслийг ТМС-уудад ашиглах тухай
Техникум, ТМС-н сурагчдын үйлдвэрлэлийн дадлагыг чанаржуулах арга зам
Программчилсан сургалтанд техник хэрэгслийг ашиглах боломж
Modeling of road transport networks in mathematical method using Lyapunov function
улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа автомашин угаалгын газруудын судалгаа
Гибрид автомашины хийцийн онцлогууд
Автомашины бүхээгийн бичил цаг уурт агааржуулалтын системийн нөлөөллийн судалгаа
Шууд цацалттай бензин хөдөлгүүрийн хийцийн онцлог
ЛОГИСТИКИЙН ХӨГЖЛИЙН ОРЧИН ҮЕИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019