• “Авто засварын байгууллагын өнөөгийн байдлын судалгаа” илтгэл.2010.он
МУ-д үйлдвэрлэлийн өрсөлдөх чадварын тогтолцоог хөгжүүлэх бодлого
Төмөр замын хөдөлгөөнийг боловсронгуй болгох шинэ технологи
Удирдлагын системийн концепци
Сегмент тодорхойлох аргачлал
Зах зээлийн хэмжээг тодорхойлох аргачлал
Mobile IPTV VoD үйлчилгээни удирдлагын алгоритм
Novel design of eMBMS based on Femtocell
Wimax-д суурилсан хөдөлгөөнт IP телевизэд зориулагдсан шугамын түвшний симуляцийн үр дүн
LTE-ийн сүлжээнд хөдөлгөөнт IPTV-ийг дамжуулах туршилт судалгааны зарим үр дүн
Battery charger using to Human speech power
Мөргөлдөх осолд орсон автомашины хурдыг тодорхойлох арга зүйнм зарим зарим асуудал
WiMAX 16m Mutual Information Based effective SINR Mapping
Методы нормирования скоростей движения автомобилей
25. Некоторые результаты ресурсного испытания шиномонтажного стенда Ш-15.
24. Улаанбаатар хотын шугамын автобусны экологийн үнэлгээний асуудалд
Автотээврийн дээд боловсролтой мэргэжилтэн бэлтгэж ирсэн үе шат, цаашдын зорилт
Автотээврийн дээд боловсролтой мэргэжилтэн бэлтгэж ирсэн үе шат, цаашдын зорилт
18. Шугамын автобусны дугуйн резиний тоосны хаягдлын хэмжээнд хийсэн судалгаа
15. Авто тээврийн дээд мэргэжилтэй механикч инженер бэлтгэж ирсэн үе шат, цаашдын зорилт
12. The determing amount of toxic elements that is emitted from car in the Ulaanbaatar city
11. Улаанбаатар хотын зарим маршрутанд автомашины утаатай хаягдах хортой бодисын хэмжээг тодорхойлсон дүн
10. Улаанбаатар хотын зарим маршрутанд автомашины утаатай хаягдах хортой бодисын хэмжээг тодорхойлох аргачлал.
Автомашины утаатай хаягдах хортой бодисын хэмжээг тодорхойлсон дүн
ДШХ - ийн хорт утааг бууруулахад хөдөлгүүрийн ажлын горим нөлөөлөх нь

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019