“Квиз тест ашиглан шалгалтанд бэлдэх”
Мэргэжлийн эх сэдвийг заах арга зүйн талаар
“Description of TEXT CORPUS within the scope of BNC” илтгэл
“The Importance of Reading in the ESP Classroom”
"Нэр томьёог боловсронгуй болгох асуудалд"
THEORETICAL RESEARCH OF CRANE SYSTEM IMPROVEMENT FOR DEVELOPING “INPUT SHAPING” TECHNIQUE
THEORETICAL RESEARCH OF CRANE SYSTEM IMPROVEMENT FOR DEVELOPING “INPUT SHAPING” TECHNIQUE
ШИНЭСНИЙ НЯГТ, ЗУЗААН ЗҮСЭЛТИЙН ХУРДАД НӨЛӨӨЛӨХ НЬ
ШИНЭСНИЙ ИШНИЙ ХЭЛБЭРИЙН БАЙГУУЛАГЧИЙН КОЭФФИЦИЕНТИЙГ ТОДОРХОЙЛСОН НЬ
Шинэсний механик шинжийн судалгааны үр дүн
Шинэс модлогийн гулзайлтын бат бэхэд нөлөөлөх хүчин зүйлийн судалгааны үр дүн
Шинэс модлогийн гулзайлтын бат бэхэд нөлөөлөх хүчин зүйлийн судалгааны үр дүн
Шинэс модны механик шинжийн судалгааны арга, зүй
Элэг эрүүл мэндийн манаач
“ВЭБ ЗАР СУРТАЛЧИЛГАА”-НД ХАНДАХ МОНГОЛЫН интернэт ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ХАНДЛАГЫГ СУДЛАХ НЬ
“Treebank: where to search and use”
“Some issues on assessment and testing while teaching English for ICT students”
“ Зөв сайн орчуулга хийхэд юуг анхаарах вэ?”
• Ган туйвангийн зах зээл,үнийн асуудал. МИС, илтгэл.2013
• “Математикийн хичээлийн үнэлгээний аргачлал” илтгэл. 2011.
• “ Хот суурин газрын хүрээлэн буй орчин ба тээврийн асуудлыг шийдэх арга зам” илтгэл.2011

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020