Улаанбаатар хотын хожилтын эрчим ба хөрш орчин
Амьдрах орчин ба хотжилт
The Influencing factors of Ulaanbaatar city Urban Structure
The Relationship between Pedestrian Perception and Characteristics of Sidewalk Environment in case of the central area of Ulaanbaatar city
Development Program: Relationship between Small Scale Miners and Ninjas in Zaamar.
Ninja Miners Attitudes towards Environmental Protection
Changes Made in Mongolia by Development Agencies: on the Examples of Ninja Miners in Zaamar
Main Changes of "Ninja Miners" after Legalization and Organizational Changes Implemented by Mongolian Government
A Story of a Ninja Miner Turned to a Ninja Researcher
Oюутны мэдлэг, чадварыг үнэлэх асуудалд
Some issues related to teaching a better J.EL310 course
"The importance of life-long learning"
“Оюутны мэдлэгийг үнэлэх 70 онооны задаргаа” МХТС-н Гадаад хэлний тэнхмийн сургалт, заах арга зүйн семинар. УБ.
"The importance of life-long learning"
"К вопросу о возможности иcпользования "OS" в преподавательской работе."
J.EL210 хичээлийн лабораторийн хичээлийг заах арга барилаас
"EL102, EL210 хичээлүүдэд хэрэглэх эх бичвэрүүд: Орчуулга"
"Working with texts for IM, IP students in EL310”
"Organizing group work in EL210"
“To translate or not to translate while borrowing”
“To borrow or not to borrow while translating”
"Smart board ашиглах зөвлөмж"
"Шинэ лингафоны кабинетын програм" (сорил авах боломж)
“Англи хэлний хичээлийн явцын сорилын дундаж дүнд анализ хийх”

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019