"ЭҮ"-ийн ДС-ын БКЗ-75-39ФБ маягийн уурын зууханд хийсэн дулаан техникийн туршилтын үр дүнгээс
"Туул гол дээрхи үерийн зарцуулгыг хуримтлуулах усан сан байгуулах шинжлэх ухаан, технологийн шийдэл"
Багануурын уурхайн нүүрс түлж буй БКЗ-75-39 ФБ зуухны А.Ү.К-ийг тооцох аргачлалыг тодорхойлох асуудал
“КВТС-10-150БД” маркийн ус халаах зуухны туршилт судалгааны үр дүнгээс
"Туул гол дээрх үерийн зарцуулгыг хуримтлуулах усан сан"
Кризис окружающей среды и экологии в Монголии
Монгол орны усны нөөцийн бохирдол, хомсдол
Environmental pollution, enfaced probiem
Байгаль орчин ба экологийн хямрал
“RESOURCES, PROCESSING TECHNOLOGY AND UTILIZATION OF MILK FROM GOATS AND SHEEP IN MONGOLIA” 2013
“ Дотоодын болон импортын зарим төмсний шинж чанарын судалгаа”
”Өндөг, тахиан махны хэрэглээний бодит судалгаа”
”Чихрийн шижин өвчний эмчилгээний хоолны технологийн судалгаа"
”ЧШӨ-ний эмчилгээний хоолонд диабетомон бэлдмэл ашигласан зарим үр дүнгээс
Траектори дагах Роботын алгоритмыг сайжруулах арга замын судалгаа
Laboratory activities on real time control
ECG дохионы аналог өсгүүр
Калманы шүүлтүүр
Development of Hydro Power Station of Mongolia and it is Future
ТОГТВОРГҮЙ СИСТЕМИЙН ТЭНЦВЭРЖИЛТ – НИСДЭГ ТЭРЭГНИЙ ӨНДРИЙН ТЭНЦВЭРЖИЛТ
Тариалангийн усалгаанд хэрэглэсэн усны төлбөрийг тооцох зарчим
Усны салбарын боловсон хүчний чадавхийг бэхжүүлэх асуудалд
Установление удельных норм водопотребления с целью рационального использования водных ресурсов
Калманы шүүлтүүр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019