Tuul River Basin, Mongolia
A Study of Hand Geometry Recognition System
ТРАЙБО ЦАХИЛГААН ҮЗЭГДЭЛД СУУРИЛСАН ПЕРИМЕТЕР ХАМГААЛАЛТЫН СИСТЕМ
Трайбо цахилгаан үзэгдэлд үндэслэсэн периметер хамгаалалтын систем
Result of AP Afternoon Examination of Mongolia
FEP113AMN01 How it is made?
Perimeter Security System based on Electrostatic Charge Detection
Using Decision Tree on Text Classification for Mongolian News Portals
Text Classification Experiments on Mongolian Language
Climate Change Impact on Water Regime and Resources in Mongolia
Байесийн ангилагч ашиглан Монгол текстийг агуулгаар нь ангилах туршилт
The Survey on Online Service at Metropolis State
Нийслэлийн төрийн байгууллага дахь онлайн үйлчилгээний судалгаа
Comparison of the Learning Management Systems
Information Technology and Foreign Language Teacning
Information Technology and Foreign Language Teacning
Монгол улсын сэргээгдэх эрчим хүчний хөгжил
АНДУ НАРЫН ДУГАНЫ СУДАЛГАА
УБ хотын хөрсөн дэх нянгийн бохирдлын судалгаа
Хүн амын шилжилт хөдөлгөөн УБ хотын экологид нөлөөлөх нь
Уул уурхайн нөхөн сэргээлтийн өнөөгийн байдал цаашдын зорилт
Уурхайн хаалтын асуудал, түүний судалгаа
ДЦС-4-ын хаягдал усны найрлага, хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх нөлөөлөл, бууруулах арга зам
ДЦС-4-ийн үнсэн сангийн орчинд үзүүлэх нөлөөлөл, хаягдал үнсийг үйлдвэрлэлд ашиглах боломжийн судалгаа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019