Үүлэн тооцоололд суурилсан сургалтын агуулга удирдах систем
Бүтэн үг суурьтай монгол хэлний синтезийн програм
The developing Internet of Things for Smart Transportation System using Municipal Wi-Fi
АВТО ЗАМЫН ШАЛГАН НЭВТРҮҮЛЭХ ТОВЧООНЫ ШИНЭЧЛЭЛТ
Minimal Electric Charge Detection Device for Fence Security System
Зигби Модулын Хөгжүүлэлт ба Зайн Туршилт
Implementation of Intrusion Monitoring System to Operate Optimim by using Electronic Security Fence of Friction Electricity Sensor
Периметер Хамгаалалтын Системд Салхины Нөлөөгөөр Үүсэх Хуурамч Дохиоллыг Багасгах нь
Периметер Хамгаалалтын Системд Салхины Нөлөөгөөр Үүсэх Хуурамч Дохиоллыг Багасгах нь
Энергийн Хэмнэлттэй Утасгүй Өгөгдөл Дамжуулах Модулын Хөгжүүлэлт
INTERNET OF THINGS IS RAISING YOUR IQ
RESEARCH STUDY ON THE ORGAN MEAT PROCESSING TECHNOLOGY
Bacillus thuringiensis-ийн нутгийн омгийн CRY 1 генийн рестрикцийн анализын үр дүнгээс
“Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд хоолзүйчийн оролцоо”
“Хүнсний бүтээгдэхүүний шимэгдэхүй чанар ба бүтэц”
Гемодиализын өвчтнүүдийн уураг, илчлэгийн хэрэглээг судалсан дүн.
Гемодиализын өвчтнүүдийн уураг, илчлэгийн хэрэглээг судалсан дүн.
Их сургуулийн оюутны хооллох зуршил ба антропометрийн үзүүлэлтийн харьцуулсан судалгаа.
5) Stellera chamaejasme хандны цусны хавдрын эс К562-ийн хөгжлийг саатуулсах үйлчилгээг судалсан дүн.
Гемодиализын өвчтнүүдийн хоол, шим тэжээлийн судалгаа.
Сонгинохайрхан дүүргийн ЭМН-ийн эмч, сувилагч нарын хоол, шим тэжээлийн судалгаа.
Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд хоолзүйчийн гүйцэтгэх үүрэг.
Apigenin-glucoside induces differentiation of chronic leukemia cell line K562.
<<
1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 142 143
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019