0.4 кВ-ын хуваарилах сүлжээний дөрвөн утаст системээс таван утаст системд шилжих асуудалд
“Биологийн идэвхит бэлдмэлийн яс сийрэгжилтэнд үзүүлэх нөлөөллийн судалгаа”
"Англи хэл-даяарчлалын хэл"
Дүрслэл оношлогооны мэдээллийг компьютерээр боловсруулах нь
Монгол улсын эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудалд
MAKING MEMORIES
Монгол улсын оношлогоо, эмчилгээний чадавхийг дээшлүүлэх
ҮҮЛЭН ТООЦООЛОЛ: ОЮУТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАРЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ БОЛОМЖ
ҮҮЛЭН ТООЦООЛОЛ: ОЮУТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАРЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ БОЛОМЖ
Generating Public Private Partnership in Urban Transportation and its Outcomes
МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ТЕХНИК, ТЕХНОЛОГИЙН НЭР ТОМЬЁО БҮТЭХ ЁС, ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗАРИМ АСУУДАЛД
Ут га шилжих аргаар үүссэн шинэ үг хэллэгийн үүрэг, хэрэглээ
Testing nine intelligences
Teaching Writing Skills
ХЭЛНИЙ ҮГИЙН САН БАЯЖИХ АРГУУД, ТЭДГЭЭРИЙН НИЙТЛЭГ БА ЯЛГААТАЙ ТАЛ
ШУТИС-д судалдаг эх хэлний хичээл: хэрэгцээ, боломж, үр дүн
“КОМПЬЮТЕР ТАЙМС” СЭТГҮҮЛИЙН НЭГЭН ӨГҮҮЛЭЛД
програм хангамжийн мэргэжлийн нэр томьёо орчуулахад тулгамдаж буй зарим асуудал
Strategies to improve Writing skills-Integrated task for the TOEFL IBT
Хог хаягдлын амьдрах хугацаа
Strategies for improving student writing
Замын хөдөлгөөний статистик гаргах компьютер загвар
МАЯГТ ХАНДЛАГАТ ПРОГРАМ ХАНГАМЖ ХӨГЖҮҮЛЭХ АРГА

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019