Applying Topic Maps to the Legacy Systems
MODERN APPROACH OF MORPHOLOGY AND THE POTENTIAL USE OF MONGOLIAN LANGUAGE
Үгзүйн орчин үеийн хандлага, түүнийг Монгол хэлэнд ашиглах боломжийн судалгаа
Үгзүйн орчин үеийн хандлага
Wireless Analyzer of ISOBUS
Wireless Analyzer of ISOBUS
МЕТОД ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Дүрс Боловсруулалтанд Суурилсан Буудлагын Бэлтгэлийн e-Систем Зохион Бүтээх Асуудалд
Дүрсэн объектийг ангилах систем бүтээх асуудалд
Some electrical parameters of Mongolian traditional musical instrument
Meteo-path програм ашиглан өвчлөлийг тодорхойлсон дүнгээс
Цаг уурын хүчин зүйлсээс хамаарах эмгэгшлийн зарим индексийг мэдээллийн технологи ашиглан боловсруулах асуудал
Эрүүл мэндийн информатикт өвчлөлийн тархалтын тоо хэмжээг тодорхойлох
Хөдөлгөөнт холбооны үүлэн тооцоолол
Цаг уурын хүчин зүйлээс хамаарах эмгэгшлийн зарим индексийг МТ ашиглан боловсруулах асуудал
Мэдээллийн аюулгүй байдал
Монгол Улсын МТ, Харилцаа Холбооны өнгөрсөн, одоо, ирээдүйн хөгжлийн үечлэл, шуурхай удирдлагын нэгдсэн сүлжээний технологи
Цаг уурын хүчин зүйлээс хамааралтай эмгэгийн индексийг тооцолох симуляци программын үр дүн
Хөдөлгөөнт WiMax ба LTE системүүдийн хоёр хэмжээст нөөц хуваарилалтын үр ашигтай алгоритм
Result of Simulation Program for Pathological Index Relating the Climate Factors
Novel Algorithm of Resource Allocation in IEEE802.16 m for Mobile WiMAX and LTE
Research on Defining Entropy of Disease in Health Information Technology
Some implementation of live video transmission and motion tracking
Нүүр таних системийг хэрэгжүүлэх арга замын судалгаа
Drone State Estimation Using Stereo Vision Based on Multiple Features
<<
1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 142 143
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019