УБ хотын олон нийтийн задгай орон зайн өөрчлөлтийн судалгаа: ЗАЙСАН ТОЛГОЙ
Нийтийн эзэмшлийн задгай орон зай ба хотын иргэдийн хэрэгцээ
THE PUBLIC OPEN SPACE IN GER SETTLEMENT AND RESIDENT’S NEED
Архитектор Б.Дамбийнямын архитектурын бүтээлийн судалгаа
Ажлын хувцасны чөлөөт хөдөлгөөний сулын хэмжээг оновчлох судалгаа
Traffic Safety Trend in Mongolia
Автотээврийн хэрэгслийн зөрчлийг гар утаснаас мэдээллэх систем боловсруулах
Replicative-Distribution Rules in P Systems with active Membranes
A Petri net formalisation of Heat Shock Response
Formal Specification of a Management System of University Teaching
Curriculum Development, A Formal Model of University Teaching Management
Modeling Neural Processes in Lindenmayer Systems
Solving SAT in SN P systems with Pre-computed resourses
Computational Power of Intramolecular Gene Assembly
Computational Efficiency of Intermolecular Gene Assembly
A Petri-net formalisation of Heat shock response model
Semantic Interpretation of Mobile Phone Records Exploiting Background Knowledge
Identification and Characterization of Human Behavior Patterns from Mobile Phone Data
Human dynamics through big data
Semantic Enrichment of Mobile Phone Data Records
Impact of the spatial context on human communication activity
Эмэгтэйчүүд ба манлайлал (Big data 2030 онд)
Study on Ontology based Integration approach of Web Information Resources
The expert integration search system using TMDR
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 142 143
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019