Мэдээлэл холбооны технологийн нэгдмэл сүлжээг бусад салбарт хөгжүүлэх чиг хандлага
Долгионы уртын нягтруулгатай системийн судалгааны чиглэл
Нар тусдаггүй барилгын гэрэлтүүлэг
WDM-PON-ы онцлог
DWDM, түүний хэрэглээ
IP-д суурилсан сүлжээний харилцан холболтын зарим асуудал
“Дээд боловсролын мэргэжлийн сургалтын агуулгыг модулийн аргаар төлөвлөх онол арга зүйн зарим асуудал” сэдэвт ЭШ-ний илтгэл
Мэргэжлийн хичээлийг е-хэлбэрээр бэлтгэх технологи
Е-сургалтын агуулгыг хөгжүүлэх нь
ДБЭХС” ТӨХК-ний хөргөлтийн ”Эрчим хүч-хэмнэлт- Ө.Жаргалсайхан усны болон конденсацийн системийн бодлого
Онлайн сургалтыг туршсан туршлагын үр дүн
УУИС-н оюутнуудын онлайн хэлбэрээр суралцах боломжийн судалгаа
Электрон сургалт ба оюуны өмчийн асуудал
ДЦС-ын үнс шаарганы цацраг идэвхийн үзүүлэлтийн харьцуулсан судалгаа
“Бүтээгдэхүүний танилцуулгын бүтэц, найруулгын онцлог”
Хятад хэлний хэлц заах арга зүй
Монгол бичгийн цагаан толгой заах арга зүй
Хятад-монгол хэлний сургах ба сурахтай холбоотой хэлц үгийг сургах зүйн арга зарчмын үүднээс тайлбарлах нь.
Япон хэлний туслах дайвар үгийн тухай
Математикийн хичээлийн цахим сан
НЭГ АЛХАМТ ТӨГСГӨЛӨГ ЛАГРАНЖИЙН АРГА
Хүнсний ногооны хортон шавьжид өвчин үүсгэгч бактерийн судалгаа
Асинхрон хөдөлгүүрийн эрчмийн үзүүлэлтийг дээшлүүлэх
Синхрон хөдөлгүүрийн эрчмийн үзүүлэлтийг дээшлүүлэх судалгаа
WiBro технологийг нэвтрүүлэх стратегийн зарим асуудлууд
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 26 27
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020