Анги танхимийн гэрэлтүүлэг суралцагчдад нөлөөлөх нь
“Тамирчдад болон ахимаг насны хүмүүст ингэний хоормогийг нэмэлт хүнсээр хэрэглэсэн үеийн ясны эрдэсжилтийн судалгаа”
пиво үйлдвэрлэлийн хөрөнгөний шинж чанарын судалгаа
Пиво үйлдвэрлэлд хивэг ашиглах технологийн судалгаа
"Байгалийн ухаан"-ны хөтөч үзлүүд (парадигм), хөгжлийн хандлага I
Пивоны чаналганд хүнсний хивэг ашиглах технологийн судалгаа
Аморф органик нарны зайн үүсгүүр: оптик ба морфологийн шинж чанарын судалгаа
Улс төрд байгалийн баялгийн үзүүлэх нөлөөлөл ба Монгол улс
Early detection of hydrargyrum polluted soil using projected image reconstruction of EIT
“Улс төр судлалын хичээлийн хөтөлбөрийг шинэчлэл” илтгэл 2010-4 сар
Дэлхийн боловсрол – тэтгэлэгт хөтөлбөр
програм хангамжийн тест хийх заварын судалгаа
програм хангамжийн тест хийх заварын судалгаа
Авто замын шалган нэвтрүүлэх товчооны шинэчлэл
Инженерийн боловсролын сургалтанд CAD/CAE/CAM технологийн гүйцэтгэх үүрэг
Сургалтын хөтөлбөрийн чанарын хөгжил-CDIO
Мэргэжилтний өндөр мэдлэг– хөгжлийн хурдасгуур
Амьтны гаралтай хүнсний уургийн зохицуулах үйлчлэлийн судалгааны дүн
Монгол Солонгосын харилцаа: Шинэ Монголчууд
Some possibility to develop through solution of integrated network in other sectors of Mongolia
АЖИЛТНЫ УР ЧАДВАРЫН МАТРИЦ
Түүх соёлын дурсгалт зүйлсийн үнэлгээг зөв хийх нь
Агаарын урсгалын үед ерөнхий хүрднээс ноосон ширхэгтийг хуулах нөхцөл, хийцийн шийдэл.
Ноолуураас хялгас ялгах аэродинамик аргын судалгаа.
Мач-Зэндэр модуляторын симулинк
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 26 27
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019