A stage variation depending upon operation characteristics of movable weir
Бензинт хөдөлгүүрийн урьдавч камерийг турших маягаар тооцсон судалгаа
Мэргэжил сонголт сурлагын чанарт нөлөөлөх нь
Хөдөлгүүрийн ирээдүйн оношлолын судалгаа
Хөдөлгүүрийн түлш цацалтын системийн оношлолд Fuzzy-Logic хэрэглэх нь
Мэдээллийн системийн үр ашгийг дээшлүүлэх.
Яриа дохионы статистик судалгааны үр дүн
Мобайл аппликэйшн хөгжүүлэлтийн мэдээллийн аюулгүй байдлын зарим асуудал
Гаалийн автоматжуулсан системийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хөгжүүлэх нь
Монгол дахь SMTP серверүүдийн мэдээллийн аюулгүй байдлын өнөөгийн байдал
Троян хорсын судалгаа ба хөгжүүлэлт
Боловсролын удирдлага мэдээллийн системийн харьцуулсан судалгаа
Шугаман SVM ашиглан хорт програм илрүүлэх нь
Оюутнуудын мэргэжил сонголтын байдалд хийсэн судалгааны зарим үзүүлэлт
Нүүрстөрөгчийн дутуу ислийн усны уураар саармагжуулах боломжийн судалгаа
ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчдын мэргэжил сонголтын байдалд хийсэн судалгааны үр дүнгээс
Тэтгэлэгт хөтөлбөрүүд ба Судлаач
Мэргэжлийн шаталсан сургалттай сургуулиудад компьютерийн телехарилцааны хэрэглээний судалгаа
The e-learning research and international cooperation
Монгол хэлний үгзүйд машин сургах аргыг ашиглах
VoIP технологийн судалгаа
FSO технологийн судалгаа
FSO технологийн Монгол улсын мэдээлэл холбооны сүлжээнд нэвтрүүлэх нь
Далайн кабель суурилуулах технологийн судалгаа
Нийслэлийн төрийн байгууллага дахь онлайн үйлчилгээний судалгаа
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 26 27
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019