Үр дүнд суурилсан үр дүнгийн асуудал
ЁС ЗҮЙН ХЭВ МАЯГ БА БАГШИЙН ЁС ЗҮЙ.
Монгол бие хүний сэтгэл зүйн онцлогийн талаарх эрдэмтдийн үзэл баримтлалын харьцуулалт
Сургалтын зарим цахим хэрэглэгдэхүүний судалгаа
Монголын орны төвийн бүсийн цацрагийн дэвсгэр түвшний судалгаа
Баруун бүсийн хөрсний цацраг идэвх
Төв аймгийн зарим сумуудын хөрсний цацраг идэвх
ХМТС-иас бэлтгэж буй мэргэжлүүдийн өнөөгийн байдал, хэтийн төлвийн судалгаа
Мэдээллийн потенциалын судалгаа
LTE СҮЛЖЭЭНИЙ СУУРЬ ПЛАТФОРМЫН СИМУЛЯЦИЙН ПРОГРАММ ХАНГАМЖ, ТҮҮНИЙ ҮР ДҮН
Ноос, ноолуурын анхан шатны боловсруулалтын угаах процессын шахах голыг цэвэрлэх төхөөрөмжийн төсөл, тооцоо.
Багшийн мэргэжлийн онцлогт тохирсон хувцаслалт, имидж
Гүзээн савхины технологийн судлагаа
Тасралтгүй цутгах машины завсрын шанаганы хийцийг сайжруулах судалгаа
Монгол хэлний шуугиант авиагаар дижитал сонсголын аппаратыг тохируудсан онцлог
Монгол хэлний яриа танилтын судалгааны зарим үр дүн
Яриа танилтыг гар утасны хэрэглээнд ашиглах боломж
Монгол улсын цахилгаан холбооны найдвартай ажиллагааны судалгаа
Үндэсний телевизийн нэвтрүүлгийн чанар, дамжууллын үр ашгийг нэмэгдүүлэх зарим боломж
Ku зурвасын хиймэл дагуулын системийг Монголд Нэвтрүүлэх боломж
Сансарт радио долгионы тархалтад шороон шуурганы нөлөөллийг тооцоолох нь
Монгол эмэгтэй нүүрний хэв шинжийн судалгааны үр дүнгийн боловсруулалт
Монгол эмэгтэй нүүрний хэв шинжийн судалгаа
“Монголчуудын хэл, соёл, сэтгэлгээний онцлог”
• “Инженерийн салбар дахь монгол бичгийн сургалтын хэрэгцээ”.
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 26 27
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019