Харилцан индукцийн үзэгдлийн загвар
Гурван хэмжээст зургийн сонирхолын бүсийг томруулах, ойртуулах алгоритм
A COMPARISON STUDY ON ESD DEVICE BETWEEN HUMAN BODY MODEL ( HBM ) AND TRANSMISSION LINE PULSE ( TLP)
Үүлэн тооцоололд суурилсан сургалтын агуулга удирдах систем
Гемодиализын өвчтнүүдийн уураг, илчлэгийн хэрэглээг судалсан дүн.
Их сургуулийн оюутны хооллох зуршил ба антропометрийн үзүүлэлтийн харьцуулсан судалгаа.
Гемодиализын өвчтнүүдийн хоол, шим тэжээлийн судалгаа.
Сонгинохайрхан дүүргийн ЭМН-ийн эмч, сувилагч нарын хоол, шим тэжээлийн судалгаа.
Apigenin-glucoside induces differentiation of chronic leukemia cell line K562.
ДДЦС-ын хөргөлтийн усны системд хийсэн судалгаа, тооцооны үр дүн
Сонгино ба сонгины (Allium) төрлийн ургамлын биологийн идэвхийн судалгаа
High Isolation Microstrip Patch Array Antenna for Single Channel Full Duplex Communication
90º Branch-line Coupler with Reconfigurable Output Power Ratios
Уул уурхайн салбарын НББ тайлагналын асуудал
УУЛ УУРХАЙН САЛБАРЫН НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ, ТАЙЛАГНАЛЫН ЗАРИМ АСУУДАЛ
Хүмүүн капиталийн үзжл баримтлалуудын харьцуулалсан судалгаа
Компаний хөдлөх хөрөнгийн шинэчлэлийн асуудал
Олон улсын бизнесийн менежмент мэргэжлийн танилцуулга
Бизнесийн байгууллагын тоног төхөөрөмжийн үнэлгээний асуудал
Хөдлөх хөрөнгийн асуудал
“МУ-ын ЭХС-ийн РХА-ийн өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв, өөрчлөлт шийнэчлэлт”
Санхүүгийн менежмент мэргэжлийн танилцуулга
Монголын үнэт цаасны анхдагч зах зээлд арилжаалагдсан үнэт цаасны судалгаа
Мөнгөний бодлогын зарим асуудал
Хөдөлгөөнт салбарын үйлчилгээний суудлын тоог оновчлох нь
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26 27
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019