Харьцангуй давуу талын онолыг хэрэгжүүлэх нөхцөл
Харьцангуй давуу талын онолыг хэрэгжүүлэх нөхцөл
Монголд үйлдвэрлэлийн өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх нь
Дэд бүтцийн хөгжлийн зарим асуудал
Зах зээлийн үеийн автотээврийн зарим асуудал
Автотээвэр дэх аж ахуйн тооцооны зарим асуудал
Улаанбаатар хотын доторхи зорчигчид урсгалын судалгаа
Улаанбаатар хотын доторхи зорчигчид урсгалын судалгаа
Техникийн бэлэн байдлыг тооцох аргачлал
Зардлыг бууруулах хүчин зүйлийн нөлөөллийг тооцох нь
Байгууллагын үйлдвэрлэл, удирдлага, хөдөлмөрийн зохион байгуулалтыг үнэлэх үнэлгээний аргачлал
Тээврийн сүлжээ төлөвлөлтөнд матриц загвар хэрэглэх нь
Хотын доторхи зорчигчид тээвэрлэлтийг боловсронгуй болгох арга зам
Тээврийн байгууллагын үйл ажиллагааг үнэлэх үнэлгээний систем тогтоох асуудал
Тээврийн байгууллагын үйл ажиллагааг үнэлэх үнэлгээний систем тогтоох асуудал
Автотээврийн салбарын хөдөлмөрийн бүтээмжинд нөлөөлөх хүчин зүйлийн шинжилгээ
Физик химийн аргаар автомашины элэгдлийг тодорхойлох
Улаанбаатар хотын зам тээврийн ослын дүн шижилгээ /1197-2011/
MPLS технологийг суурь сүлжээнд нэвтрүүлэх асуудалд
Автотээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн зохион байгуулалт экологийн үзүүлэлтэд нөлөөлөх нь
Цутгамал гулдмайн дотоод бүтцийн судалгаа
УБ хотын агаар мандалд АТХ-ээс ялгарах хорт бодисын судалгаа
Экологийн цэвэр автомашины эрэлд
<<
1 2 ... 20 21 22 23 24 25 26 27
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019