Экскаваторын шүдний мохолт түүний нөлөө
Бензин хөдөлгүүрийн оруулах хоолойд эмитаци үүсгэн экологийн туршилт явуулсан судалгааны ажлын зарим үр дүн
LTE-ийн сүлжээнд хөдөлгөөнт IPTV-ийг дамжуулах туршилт судалгааны зарим үр дүн
LTE-ийн сүлжээнд хөдөлгөөнт IPTV-ийг дамжуулах систем техникийн судалгаа, түүний үр дүн
GPRS/UMTS сүлжээний богино мэдээний (SMS) үйлчилгээний чанарын үзүүлэлтүүдийн судалгаа
IPTV систем
Daewoo BUS 106 автобусыг газ дизелийн хосолсон системд шилжүүлснээр хөдөлгүүрийн утааны тортогжилтыг бууруулсан дүн
Хөдөлмөрийн хөлс төлөлтийн шинэчлэлийн асуудал
Их сургуулийн цалин хөлсний системийн тулгамдсан зарим асуудал
Шаталсан сургалтын технологийн үеийн багшийн хөдөлмөрийн хөлсний үнэлгээ
хэвлэмэл стандарт баримт бичиг таних
Гараар бичсэн үсгийг нейрол нетворк аргаар танилт хиих
Байгууллагын сүлжээний эрсдэлийг үнэлэх аргачлалын судалгаа
Сургалтын үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийх програм
Хотын доторхи бага оворын микроавтобусны оновчтой зохион байгуулалт
Хотын доторхи микроавтобусны үйлчилгээний оновчтой зохион байгуулалт
Хотын доторхи зорчигч тээвэрлэлтийг боловсронгуй болгох зарим асуудал
Улаанбаатар хотын доторхи зорчигч тээвэрлэлтийн өнөөгийн төлөв байдлын судалгаа
Улаанбаатар хотын доторхи нийтийн үйлчилгээний зорчигч тээвэрлэлтийн өнөөгийн төлөв байдлын судалгаа
Дээд боловсролын удирдлагын систем
Эрсдэл болон тодорхойгүй нөхцөлд тээврийн байгууллагад удирдлагын шийдвэр гаргах нь
Тээврийн логистикийн онол практикийн зарим асуудал
Улаанбаатар хотын доторхи зорчигч тээвэрлэлтийн өнөөгийн төлөв байдалд өгөх үнэлгээ, дүгнэлт
Тээвэр үйлчилгээний байгууллагын маркетингийн оношлогооны асуудал
<<
1 2 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019