АХУЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ БИОХИЙ ГАРГАХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТУРШИЛТ, СУДАЛГАА
Турбины жигд бишийн зэргээр цахилгаан ачааллыг оновчтой хуваарилах нь
Эрүүл мэндийн мэдээллийн технологийн эмгэгшлийн индексийг тодорхойлох
Монгол улс дахь халдварт бус өвчлөлийн тархалтыг өгөгдөл тандалтын аргуудаар боловсруулах нь
Монгол улс дахь халдварт бус өвчлөлийн тархалтыг өгөгдөл тандалтын аргуудаар боловсруулах нь
SHIMMERTM утасгүй мэдрэгч платформ ашигласан өдөр тутмын эрүүл мэндийн төхөөрөмжийн дохионы боловсруулалт
1980-д он хүртлэх Монголын графикийн хөгжлийн тойм, уран зургийн “Хосгүй үнэт” ангилалын зарим бүтээлээс сонордуулахад
Техникийн зургийн ISO стандартын хэрэглээний өнөөгийн байдал
АКСОНОМЕТР ПРОЕКЦОД ТОЙРОГ ОНЦГОЙ ХЭЛБЭРТЭЙ ДҮРСЛЭГДЭХ ТОХИОЛДОЛ
ИНЖЕНЕРИЙН ЗУРАГЗҮЙН БАГШ НАРЫН 2015-2016 ОНЫ НАМРЫН УЛИРЛЫН ХИЧЭЭЛИЙН СУРЛАГЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ДҮН, ТҮҮНД ХИЙСЭН АНАЛИЗ
УБ хотын олон нийтийн задгай орон зайн өөрчлөлтийн судалгаа: ЗАЙСАН ТОЛГОЙ
Нийтийн эзэмшлийн задгай орон зай ба хотын иргэдийн хэрэгцээ
Автотээврийн хэрэгслийн зөрчлийг гар утаснаас мэдээллэх систем боловсруулах
МЕТОД ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Цаг уурын хүчин зүйлсээс хамаарах эмгэгшлийн зарим индексийг мэдээллийн технологи ашиглан боловсруулах асуудал
Эрүүл мэндийн информатикт өвчлөлийн тархалтын тоо хэмжээг тодорхойлох
Хөдөлгөөнт холбооны үүлэн тооцоолол
Цаг уурын хүчин зүйлээс хамаарах эмгэгшлийн зарим индексийг МТ ашиглан боловсруулах асуудал
Нүүр таних системийг хэрэгжүүлэх арга замын судалгаа
Стерео дүрсний ялгааны зураглалыг сайжруулах аргын судалгаа
Стерео дүрсний ялгааны зураглалыг сайжруулах аргын судалгаа
Дүрсний хүрээ илрүүлэлтийг Matlab болон LabView орчинд харьцуулах нь
Стерео дүрсний мэдээллээс орон зайг хэмжих судалгаа
State Space Design Method for Control Systems
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 26 27
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020